Dzejas dienas

INFLATIO POESIS Trešais dzejas disks

Infltaio poesis ir jau trešā ikgadējo Dzejas dienu ietvaros izdotā dzejas blīvplate, kas tapusi sadarbībā ar Radio NABA literatūras raidījumu Bronhīts, kurš dzirdams 93,1 FM viļņos ik sestdienu 12:00. Šīs blīvplates koncepcija piedāvā paraudzīties uz dzeju kā pretinflācijas līdzekli, kur dzeja divejādi – ir gan potenciālais ekonomiskās (lasi – privātīpašnieciskuma) krīzes vakcīna, gan ir arī beztermiņu kredīts, ko dzejnieks sava mūža formātā aizdevis tautai.
Pirmie astoņi blīvplates darbi tapuši 2007. gada vasarā. To video versiju pirmizrādīja 2007. gada 11. septembrī sv. Pētera baznīcā Garīgās mūzikas festivāla koncertā Iesākumā bija vārds. Šajā koncertā bija dzirdams (un ir arvien Latvijas Radio arhīvā), kā 11 Latvijas mūsdienu komponisti transformē šos dzejoļus 11 motetēs. Tās izpildīja Valsts koris Latvija diriģenta Māra Sirmā vadībā.

Pēdējie septiņi darbi, savukārt, tapuši 2008. gada vasarā. Šo autoru dzeja izvēlēta jau no esošiem darbiem, ārpus konkrētas tēmas ierobežojumiem.